Kontakt

Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM sp. z o.o.
tel.: +48 61 661 78 18
fax: +48 61 661 78 11
e-mail: sekretariat@energotherm.pl

ENERGOTHERM Rozruch sp. z o.o.
tel.: +48 61 652 53 28
fax: +48 61 661 78 11
e-mail: rozruch@energotherm.pl

ENERGOTHERM B sp. z o.o.
tel.: +48 61 661 78 18
fax: +48 61 661 78 11
e-mail : najem@energotherm.pl

ENERGOTHERM Energochem sp. z o.o.
tel.: +48 61 652 53 28
fax: +48 61 661 78 11
e-mail : energochem@energotherm.pl

ENERGOTHERM Biuro Realizacji Inwestycji sp. z o.o.
tel.: +48 61 652 53 28
fax: +48 61 661 78 11
e-mail : ebri@energotherm.pl

ENERGOTHERM Consulting sp. z o.o.
tel.: +48 61 652 53 28
fax: +48 61 661 78 11
e-mail : consulting@energotherm.pl

Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania,  Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000188531, w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831488628, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN, REGON: 631032891, Prezes Zarządu: Cezary Polski

ENERGOTHERM Rozruch sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania,  Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000444787, w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811882351, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, REGON: 302313030, Prezes Zarządu: Cezary Polski

ENERGOTHERM B sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania,  Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000459375,w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  7811884611, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN, REGON: 302407469, Prezes Zarządu: Lech Jóźwiak

ENERGOTHERM Biuro Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania, Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000602371, w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811923541, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, REGON: 363744446, Prezes Zarządu: Cezary Polski

Zapraszamy do naszej siedziby