Rozwój grupy

Grupa Energotherm to zespół firm budujący swój kapitał biznesowy na efekcie synergii z działalności każdej z nich. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i potencjał swoich udziałowców, nasza grupa nastawiona jest na praktyczne i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zgłaszają się klienci. Grupa występuje jako „niezależny ekspert” niezwiązany z producentami, zawsze reprezentując interes swoich zleceniodawców.

 

SKŁAD GRUPY ENERGOTHERM

 1. Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych Energotherm – odpowadająca za pomiary energetyczne i optymalizacje
 2. Energotherm Consulting – odpowiedzialna za modernizacje i fachowe doradztwo,
 3. Energotherm Rozruch – rozruchy i modernizacje
 4. Energotherm Chem – chemia energetyczna
 5. Energotherm Biuro Realizacji Inwestycji – przygotowanie inwestycji, dostawy
 6. Energotherm B – wynajem powierzchni biurowych

Kierunki podyktowane przez zmieniający się rynek inspirują nas do dalszego rozwoju i tworzenia nowych podmiotów, których działalność skupiać się będzie na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów.

Bloki energetyczne

Kompleksowe badania gwarancyjne i eksploatacyjne bloków energetycznych w celu oceny stanu technicznego urządzeń oraz wskazania kierunku remontów i modernizacji, w tym:

 • wyznaczenie wielkości charakterystycznych tj.: sprawności obiegu, charakterystyki jednostkowej i całkowitego zużycia energii chemicznej paliwa, przyrost względny itp.,
 • wyznaczenie strat rozruchowych bloku dla różnych stanów cieplnych,
 • wyznaczenie wielkości charakterystycznych turbozespołów (zużycie pary i ciepła, sprawność wewnętrzna, moc elektryczna i cieplna itp.),
 • wyznaczenie wielkości charakterystycznych urządzeń pomocniczych (wydajność cieplna wymienników ciepłowniczych, spiętrzenie temperatur podgrzewaczy regeneracyjnych, szczelność urządzeń pracujących na podciśnienie itp.).

Kotły

Pomiary i badania gwarancyjne oraz eksploatacyjne wszystkich rodzajów kotłów, stosowanych w energetyce zawodowej i przemysłowej, w tym:

 • zakres skrócony: wyznaczenie charakterystyki sprawności i strat cieplnych,
 • zakres pełny: wyznaczenie charakterystyki sprawności i strat cieplnych, rozkład temperatury w komorze paleniskowej, rozkład stopnia obciążenia cieplnych powierzchni ogrzewalnych, szczelność komory paleniskowej i ciągu konwekcyjnego kotła, bilans masowy powietrza i spalin, wyznaczenie oporów przepływu po stronie powietrza i spalin, emisja pyłu i gazów z kotła, pomiar stężenia gazów w warstwie przyściennej w pasie palnikowym, ocena doboru i pracy urządzeń pomocniczych (młynów węglowych, wentylatorów powietrza i spalin, urządzeń odpylających itp.),
 • straty rozruchowe kotła dla różnych stanów cieplnych,
 • optymalizacja procesu spalania.

Turbozespoły

Pomiary i badania gwarancyjne i eksploatacyjne dla oceny stanu technicznego turbin parowych i gazowych stosowanych w energetyce oraz przemyśle, w tym:

 • wyznaczenie charakterystyki całkowitego i jednostkowego zużycia pary i ciepła przez turbozespół,
 • wyznaczenie charakterystyki sprawności wewnętrznej turbiny, sprawności turbozespołu i sprawności obiegu,
 • wyznaczenie bilansu masowego wody i pary w turbinie, w układzie regeneracji, upustów regulowanych i skraplacza,
 • wyznaczenie bilansu cieplnego turbiny,
 • wyznaczenie rozkładu ciśnienia i temperatury pary w turbinie, układzie, regeneracji i technologii,
 • wyznaczenie wskaźników charakterystycznych pracy układu regeneracji wymienników ciepłowniczych i skraplacza,
 • wyznaczenie stanu dynamicznego turbozespołu,
 • straty rozruchowe dla różnych stanów cieplnych.

Urządzenia pomocnicze

Pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne dla oceny stanu technicznego i doboru urządzeń pomocniczych kotłów i turbozespołów takich jak:

 • pompy (pompy wody zasilającej, ciepłownicze, chłodzące itp.) w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, a w szczególności wyznaczenie charakterystyki hydraulicznej, mocy i sprawności pompy, wyznaczenie charakterystyki regulacji, ocena współpracy pompy wody zasilającej z siecią, ocena doboru parametrów pompy dla potrzeb kotła lub sieci itp.
 • wentylatory (wyciągowe spalin, powietrza, wentylacyjne itp.) w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, a w szczególności wyznaczenie charakterystyki aerodynamicznej, mocy i sprawności wentylatora, wyznaczenie charakterystyki regulacji, ocena współpracy wentylatora z kotłem, ocena doboru parametrów wentylatora dla potrzeb kotła itp.
 • wymienniki ciepła (m.in. regeneracyjne, ciepłownicze, skraplacze) w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą a w szczególności wyznaczenie parametrów pracy, bilansu masowego i cieplnego, wielkości charakteryzujących pracę urządzeń (spiętrzenie temperatur, prędkość spadku próżni),
 • stacje redukcyjno-schładzające, wyznaczenie parametrów pracy, bilans masowy i cieplny oraz ocena właściwości regulacyjnych,
 • układy technologiczne.

Zapraszamy do naszej siedziby