Bloki energetyczne

Kompleksowe badania gwarancyjne i eksploatacyjne bloków energetycznych w celu oceny stanu technicznego urządzeń oraz wskazania kierunku remontów i modernizacji, w tym: wyznaczenie wielkości charakterystycznych tj.: sprawności obiegu, charakterystyki jednostkowej i całkowitego zużycia energii chemicznej paliwa, przyrost względny itp., wyznaczenie strat rozruchowych bloku dla różnych stanów cieplnych, wyznaczenie wielkości charakterystycznych turbozespołów (zużycie pary i ciepła, sprawnośćaaa

Kotły

Pomiary i badania gwarancyjne oraz eksploatacyjne wszystkich rodzajów kotłów, stosowanych w energetyce zawodowej i przemysłowej, w tym: zakres skrócony: wyznaczenie charakterystyki sprawności i strat cieplnych, zakres pełny: wyznaczenie charakterystyki sprawności i strat cieplnych, rozkład temperatury w komorze paleniskowej, rozkład stopnia obciążenia cieplnych powierzchni ogrzewalnych, szczelność komory paleniskowej i ciągu konwekcyjnego kotła, bilans masowy powietrza iaaa

Turbozespoły

Pomiary i badania gwarancyjne i eksploatacyjne dla oceny stanu technicznego turbin parowych i gazowych stosowanych w energetyce oraz przemyśle, w tym: wyznaczenie charakterystyki całkowitego i jednostkowego zużycia pary i ciepła przez turbozespół, wyznaczenie charakterystyki sprawności wewnętrznej turbiny, sprawności turbozespołu i sprawności obiegu, wyznaczenie bilansu masowego wody i pary w turbinie, w układzie regeneracji, upustów regulowanychaaa

Urządzenia pomocnicze

Pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne dla oceny stanu technicznego i doboru urządzeń pomocniczych kotłów i turbozespołów takich jak: pompy (pompy wody zasilającej, ciepłownicze, chłodzące itp.) w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, a w szczególności wyznaczenie charakterystyki hydraulicznej, mocy i sprawności pompy, wyznaczenie charakterystyki regulacji, ocena współpracy pompy wody zasilającej z siecią, ocena doboru parametrów pompy dla potrzebaaa