Pomiary i Odbiory Elektryczne

Co oferujemy?

Jakość i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych są kluczem do skutecznego i niezawodnego działania. Specjalizujemy się w świadczeniu usług pomiarów i odbiorów instalacji elektrycznych. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem oraz zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy łączą w sobie doświadczenie z pasją do elektryki. Przeprowadzane przez nas pomiary obejmują między innymi:

Zabezpieczenia i Automatyka:

Testowanie automatyki zabezpieczeń przez wymuszenie prądu po stronie wtórnej.

Testowanie automatyki układów SZR.

Testowanie wyłączników nadprądowych.

Testowanie automatycznych reklozerów.

Testowanie sekcjonalizerów.

Testowanie przekaźników zabezpieczeniowych:

Elektromechanicznych

Statycznych (elektronicznych).

Przekładniki Prądowe i Napięciowe:

Sprawdzanie biegunowości.

Badanie charakterystyk magnesowania.

Pomiary przekładni.

Pomiary obciążenia.

Pomiary rezystancji uzwojeń.

Test biegunowości uzwojeń.

Pomiary Charakterystyk i Parametrów:

Pomiary o dużej wartości prądu (do 7000 A).

Rezystancja zestykowa wyłączników o normalnej wartości roboczej.

Impedancja pętli zwarcia, również w obwodach z wyłącznikami RCD.

Parametry wyłączników RCD.

Rezystancja izolacji napięciem do 2500V.

Rezystancja uziemienia (metoda trójprzewodowa).

Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Test kolejności faz.

Rozdzielnice i Systemy:

Sprawdzenie sygnalizacji systemu SCADA i mierzonych wartości.

Sprawdzanie okablowania.

Inne Pomiary:

Pomiary siatek uziemień.

Pomiar rezystancji o prądzie do 100 A.

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów, silników i innych urządzeń o prądzie do 10 A.

Pomiar spadków napięć styków głównych wyłącznika.

Odbiory i konserwacja stacji elektroenergetycznych oraz stacji związanych z produkcją energii elektrycznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?