Przetargi

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (I etap usługowy)

Zapytanie ofertowe na „Zlecenie usługi badawczo-rozwojowej związanej opracowaniem modelu i przeprowadzeniem badań modelowych oraz wykonaniem dokumentacji projektowej zespołu dwóch modułowych mobilnych tłumików hałasu pary wodnej o różnych wydajnościach przepływu pary wraz ze zautomatyzowanym układem wtrysku wody chłodzącej i niezbędnym osprzętem”

1. ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF DOC)
2. ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE USŁUGI BADAWCZO – ROZWOJOWEJ WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF DOC)
3. ZAŁĄCZNIK NR 1A. FORMULARZ INFORMACYJNY (PDF DOC)
4. ZAŁĄCZNIK NR 2A. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ (PDF DOC)
5. ZAŁĄCZNIK NR 3A. OŚWIADCZENIE O REALIZACJI ZLECENIA (PDF DOC)
6. ZAŁĄCZNIK NR 4A. WZÓR UMOWY WARUNKOWEJ (PDF DOC)

 

Protokół wyboru oferenta (PDF)