Jakość

Certyfikaty: Energotherm Development Energotherm Energochem eng Energotherm Energochem Energotherm PBIAE eng Energotherm PBIAE Energotherm Rozruch eng Energotherm Rozruch Energotherm Grupa Energotherm eng Grupa Energotherm Certyfikat Akredytacji AB 1624 Zakres akredytacji AB 1624

Przetargi

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020 II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (I etap usługowy) Zapytanie ofertowe na „Zlecenie usługi badawczo-rozwojowej związanej opracowaniem modelu i przeprowadzeniem badań modelowych oraz wykonaniem dokumentacji projektowej zespołu dwóch modułowych mobilnych tłumików hałasu pary wodnej o różnych wydajnościachaaa