Realizacje

NASZE REALIZACJE

Ponad 2000 realizacji energetycznych

Wykonaliśmy ponad dwa tysiące opracowań, raportów z pomiarów i analiz technicznych dla urządzeń i obiektów, ekspertyz dla partnerów krajowych i zagranicznych z zakresu przygotowania i prowadzenia projektów oraz ponad sto optymalizacji działania, rozruchów całych instalacji, generatorów pary, kotłów parowych, turbin gazowych i parowych, systemów odsiarczania i odazotowania, a także trawienia, dmuchania, chemicznego czyszczenia i alkalicznego gotowania kotłów i ich elementów oraz rurociągów parowych.

NASI KLIENCI

Zaufali nam