Kontakt

Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel.: +48 61 661 78 18
e-mail: sekretariat@energotherm.pl

ENERGOTHERM Rozruch Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel.: +48 61 661 78 18
Biuro Warszawa: ul. Jana Styki 29 lok. 5, 03-928 Warszawa
tel.: +48 602 509 318
e-mail: rozruch@energotherm.pl

ENERGOTHERM Energochem Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel.: +48 61 661 78 18
Biuro Gliwice: ul. Wł. Andersa 43, 44-100 Gliwice
tel.: +48 537 864 644
Biuro Warszawa: ul. Jana Styki 29 lok. 5, 03-928 Warszawa
tel.: +48 602 509 318
e-mail: energochem@energotherm.pl

ENERGOTHERM Development Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel.: +48 61 661 78 18
Biuro Warszawa: ul. Jana Styki 29 lok. 5, 03-928 Warszawa
tel.: +48 602 509 318
e-mail: development@energotherm.pl

ENERGOTHERM Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel.: +48 61 661 78 18
Biuro Warszawa: ul. Jana Styki 29 lok. 5, 03-928 Warszawa
tel.: +48 602 509 318
e-mail : energotherm@energotherm.pl

ENERGOTHERM B Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel.: +48 61 661 78 18
e-mail: najem@energotherm.pl

Dane rejestrowe spółek Grupy ENERGOTHERM

Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000188531 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831488628, kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

ENERGOTHERM Rozruch Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000444787 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811882351, kapitał zakładowy: 56 200 PLN.

ENERGOTHERM Development Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000602371 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811923541, kapitał zakładowy: 5 000 PLN.

ENERGOTHERM Energochem Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000649086 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811938258, kapitał zakładowy: 5 000 PLN.

ENERGOTHERM Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000348535 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7773133505, kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

ENERGOTHERM B Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000459375 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  7811884611, kapitał zakładowy: 50 000 PLN.