Jakość

Certyfikaty: Energotherm Development Energotherm Energochem eng Energotherm Energochem Energotherm PBIAE eng Energotherm PBIAE Energotherm Rozruch eng Energotherm Rozruch Energotherm Grupa Energotherm eng Grupa Energotherm Certyfikat Akredytacji AB 1624 Zakres akredytacji AB 1624

Przetargi

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020 II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (I etap usługowy) Zapytanie ofertowe na „Zlecenie usługi badawczo-rozwojowej związanej opracowaniem modelu i przeprowadzeniem badań modelowych oraz wykonaniem dokumentacji projektowej zespołu dwóch modułowych mobilnych tłumików hałasu pary wodnej o różnych wydajnościachaaa

Kontakt

Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o. ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania tel.: +48 61 661 78 18 e-mail: sekretariat@energotherm.pl ENERGOTHERM Rozruch Sp. z o.o. ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania tel.: +48 61 661 78 18 Biuro Warszawa: ul. Jana Styki 29 lok. 5, 03-928 Warszawa tel.: +48 602 509 318aaa

Rozwój grupy

Grupa Energotherm to zespół firm budujący swój kapitał biznesowy na efekcie synergii z działalności każdej z nich. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i potencjał swoich udziałowców, nasza grupa nastawiona jest na praktyczne i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zgłaszają się klienci. Grupa występuje jako “niezależny ekspert” niezwiązany z producentami, zawsze reprezentując interes swoich zleceniodawców. Skład grupy Energothermaaa